Αρχική

Διακίνηση Χημικών


σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας

Η Εταιρία

Η εταιρεία INTERCHIM AE είναι η μετεξέλιξη των εταιρειών εμπορίας χημικών, της οικογένειας Μπλιάμπτη Αργυρίου που δραστηριοποιείτε στον χώρο από το 1972.  Στόχος μας είναι η διακίνηση χημικών σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας με υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολύ υψηλές.

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ +

Τομείς δραστηριότητας

Επεξεργασία νερού – Μετάλλου

Τρόφιμα Ποτά

Βιομηχανικές εφαρμογές

Οικιακή Φροντίδα

Διυλιστήρια

Βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας

Εμφιάλωση

Βιομηχανίες επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων

Βιομηχανίες λιπασμάτων

Ζωική διατροφή

Βυρσοδεψία

Εγκαταστάσεις

Η INTERCHIMA.E. διαθέτει μεγάλους χώρους αποθήκευσης και διανομής υγρών χημικών σε τέσσερεις εγκαταστάσεις. Στην Ιωνία, στη Σίνδο, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και στη νότιο Ελλάδα, στο λιμάνι της Αυλίδας στην περιοχή της Χαλκίδας, με εγκαταστημένες δεξαμενές οι οποίες επιτρέπουν να διατηρούμε την…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +

Στόλος

Η μεγάλη εμπειρία μας, ως αποτέλεσμα της πολύχρονης δραστηριότητάς μας στη διακίνηση χημικών πρώτων υλών, υποστηρίζεται από μεγάλο στόλο ιδιόκτητων φορτηγών μεταφοράς υγρών χημικών, με πιστοποιημένα βυτία ανά προϊόν για αποφυγή επιμολύνσεων και αποθηκευτικούς χώρους μεγάλων δυνατοτήτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +

Το πρωταρχικό μέλημα της διοίκησης της INTERCHIM AE, είναι το επίπεδο των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της να χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, να ικανοποιούν τις τεθείσες προδιαγραφές…

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 521 ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ