Η Εταιρεία

Η εταιρεία μας

Η εταιρεία INTERCHIM AE είναι η μετεξέλιξη των εταιρειών εμπορίας χημικών ,της οικογένειας Μπλιάμπτη Αργυρίου που δραστηριοποιείτε στον χώρο από το 1972.  

Στόχος μας είναι η διακίνηση χημικών σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας με υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολύ υψηλές.  

Η πολύχρονη πείρα μας ,η μεγάλη αποθηκευτική μας δυνατότητα και ο ιδιόκτητος στόλος βυτιοφόρων δημοσίας και ιδιωτικής  χρήσης, μας καθιστά ευέλικτους στην άμεση προμήθεια των πελατών μας με χημικά από αξιόπιστους οίκους από όλο τον κόσμο. Η διαχείριση των προϊόντων γίνετε με την πλέον αξιόπιστη διαδικασία η οποία διασφαλίζει την ποιότητα στα επίπεδα της παραγωγής.  

 Η εταιρεία μας με αποθηκευτικούς χώρους στα λιμάνια Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας καθώς και στο 7Ο χιλ. Παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Κιλκίς και στην οδό Αθηνάς στην Σίνδο Θεσσαλονίκης έχει την δυνατότητα αποθήκευσης άνω των 20000 τόνων υγρών χημικών. Η δυνατότητα αυτή αυξάνεται σταδιακά βάση των νέων επενδύσεων που υλοποιεί η εταιρεία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις αδειοδοτήσεις του υπουργείου Ανάπτυξης. Στόχος των επενδύσεων μας είναι η συμπίεση του κόστους, ώστε να παρέχουμε στον πελάτη μας τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ο ιδιόκτητος στόλος που ανανεώνετε συνεχώς   απαρτίζετε από 20 βυτιοφόρα είναι ο μεγαλύτερος και ο ποιο σύγχρονος πανελλαδικά και μας δίνει την δυνατότητα να εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα αλλά και τα νότια Βαλκάνια.

Το πρωταρχικό μέλημα της διοίκησης τη INTERCHIM AE είναι το επίπεδο των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της να χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα ,να ικανοποιούν τις τεθείσες προδιαγραφές κα τα πλέον αυστηρά κριτήρια. Η INTERCHIM AE εξασφαλίζει τις παραπάνω απαιτήσεις μέσα από την πολύχρονη πείρα αλλά και σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας BS EN ISO 9001:2015 , ISO 45001:2018, BS EN ISO 14001:2015 και τους κανονισμούς της ΕΕ .

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 521 ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ